សូមស្វាគមន៍ “សករាជវឹកវរ” ដែលជារឿងទីមួយរបស់យើង

ដោយសារតែការមមារញឹកនៃការងារ បំណងប្រាថ្នានៃការងារនេះបានខកខានយ៉ាងយូរ។​ ប៉ុន្ដែខ្ញុំនៅតែអាចសម្រេចវាបានដោយសារតែចិត្តស្រលាញ់នៃសាច់រឿងរបស់រឿង “សករាជវឹកវរ” នេះ និងរឿងផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំនឹងយកមកដាក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអានកំសាន្ត។ រឿងទាំងអស់សុទ្ធសឹងទាក់ទងនឹងយុទ្ធសិល្ប៍ និងមនុស្សអមតៈ។ ហេតុនេះ យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្ត ហើយជួយចែករំលែក ក៏ដូចជាផ្ដល់នូវគំនិតកែលម្អ ដើម្បីឲ្យគេហទំព័រនេះកាន់តែប្រសើរឡើង។ សូមអរគុណ។

រឿង សករាជវឹកវរ ភាគទីមួយ

Advertisements

សូមស្វាគមន៌

សូមស្វាគមន៌មកកាន់គេហទំព័រ “ប្រលោមលោកយុទ្ធសិល្ប៌”។ ជាដំបូងនេះ ខ្ញុំបាទ “អមតៈ” តំណាងគេហទំព័រនេះសូមជម្រាបថា គេហទំព័រយើងនឹងនាំមកជូននូវបណ្ដុំនៃប្រលោមលោកទាក់ទងនឹងវិជ្ជាគុន យុទ្ធសាស្រ្ដ មនុស្សអមតៈនានា។ ខ្ញុំបាទសង្ឍឹមថា លោកអ្នកនឹងចូលចិត្តសាច់រឿងប្រភេទនេះ។

“អមតៈ”